KMD Amps "Rocks 'em All" Ad

With Lonnie Mack, Jon Bon Jovi, Richie Sambora,
Al DiMeola & Steve Wariner.
 


(1988)